คำสั่งโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

>>>>คู่มือการใช้งาน<<<<

>>อัพโหลดคำสั่งโรงเรียน

***หมายเหตุ 1.กรุณาล็อคอินเข้าอีเมลล์โรงเรียนก่อนการอัพโหลด 

                    2.ไฟล์ที่อัพโหลดเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น

 

>>ดาวน์โหลดคำสั่งโรงเรียน

***หมายเหตุ กรุณาล็อคอินเข้าอีเมลล์โรงเรียนก่อนการอัพโหลด 

Visit Us On Facebook