ติดต่อสอบถาม

โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
                   155/35   หมู่ 3 ต.ท่าศาลา  อ.ท่าศาลา
                   จ.นครศรีธรรมราช 80160
                   โทร:  075-521052   แฟกซ์ : 075-522009

                  E-mail: webmaster@thasala.ac.th

แผนที่ตั้ง

Visit Us On Facebook