«

»

พ.ค. 31

ประกาศโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาชนิดพ่นหมึก 4 สี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาชนิดพ่นหมึก 4 สี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด

Visit Us On Facebook