«

»

พ.ค. 17

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แก้ไขห้องสอบตามการประกาศของ สพม.นครศรีธรรมราช ตามมาตรการจัดห้องสอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

 📌คลิกดูรายละเอียด 

Visit Us On Facebook