«

»

มี.ค. 10

ขอมอบเกียรติบัตรการสอบเเข่งขันสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรจากการสอบเเข่งขันสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3  ปีการศึกษา 25638/03/2564

Visit Us On Facebook