«

»

ก.พ. 04

นักเรียนกิจกรรมยุวกาชาดร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 สู่ 100 ปี ยุวกาชาดไทย) นายกำพล  ทองอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรม ของยุวกาชาดโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ณ ห้องทิดเมือง ได้มอบหมายให้นักเรียนทำกิจกรรม และทำความสะอาด บริเวณต่างๆ ในโรงเรียน

Visit Us On Facebook