Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์

มิ.ย. 24

ประกาศขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

มิ.ย. 17

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์และครุภัณฑ์ห้องสมุด

รายละเอียด

มิ.ย. 14

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องพิมสำเนาชนิดพ่นหมึก 4 สี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด

มิ.ย. 10

ประกาศขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

พ.ค. 31

ประกาศโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาชนิดพ่นหมึก 4 สี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาชนิดพ่นหมึก 4 สี ด้วยวิธ …

Continue reading »

พ.ค. 24

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

ดูรายละเอียด

พ.ค. 24

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด

พ.ค. 21

ประกาศเรื่องการมอบตัวนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนโรงเรียนเดิม) ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด

พ.ค. 17

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 แก้ไขห้องสอบตามการประกาศของ สพม.นครศรีธรรมราช ตามมาตรการจัดห้องสอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

คลิกดูรายละเอียด 

พ.ค. 17

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แก้ไขห้องสอบตามการประกาศของ สพม.นครศรีธรรมราช ตามมาตรการจัดห้องสอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

 📌คลิกดูรายละเอียด 

Older posts «

Visit Us On Facebook