Category Archive: รับสมัครงาน

ม.ค. 13

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

รายละเอียด

ม.ค. 11

ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

รายละเอียด

ม.ค. 08

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

รายละเอียด

ม.ค. 08

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

รายละเอียด

ต.ค. 14

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

รายละเอียด

ต.ค. 12

ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

รายละเอียด

ต.ค. 08

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

รายละเอียด

ต.ค. 06

ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

รายละเอียด

ต.ค. 06

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ

รายละเอียด

ก.ย. 30

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Older posts «

» Newer posts

Visit Us On Facebook