Category Archive: รับสมัครงาน

พ.ค. 07

ประกาศผลสอบคัดเลือก ตำเเหน่ง ครูอัตราจ้างพยาบาล โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

ประกาศผลสอบคัดเลือก ตำเเหน่ง ครูอัตราจ้างพยาบาล โรงเรีย …

Continue reading »

พ.ค. 05

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำเเหน่งครูอัตราจ้างพยาบาล โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ตำเเหน่งครู …

Continue reading »

เม.ย. 27

ประกาศโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งครูอัตราจ้างพยาบาล

ประกาศโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อค …

Continue reading »

มี.ค. 12

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน รายละเ …

Continue reading »

มี.ค. 11

ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง คนสวน โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง …

Continue reading »

มี.ค. 08

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งคนสวน

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน …

Continue reading »

ก.พ. 25

ประกาศผลสอบคัดเลือก ตำแหน่ง คนสวน

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน รายละเ …

Continue reading »

ก.พ. 22

ประกาศโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนสวน

รายละเอียด

ม.ค. 15

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานขับรถ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

ม.ค. 14

ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์ข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานขับรถ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

รายละเอียด

Older posts «

Visit Us On Facebook