Category Archive: จัดซื้อจัดจ้าง

มิ.ย. 17

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์และครุภัณฑ์ห้องสมุด

รายละเอียด

มิ.ย. 14

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องพิมสำเนาชนิดพ่นหมึก 4 สี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด

พ.ค. 31

ประกาศโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาชนิดพ่นหมึก 4 สี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาชนิดพ่นหมึก 4 สี ด้วยวิธ …

Continue reading »

พ.ค. 17

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาชนิดพ่นหมึก 4 สี จำนวน 1 เครื่อง

รายละเอียด

เม.ย. 09

ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างซื้อหนังสือ ปีการศึกษา 2564

รายละเอียด

ก.พ. 17

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด

ก.พ. 10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์และครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด

ม.ค. 25

ประกาศราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด

ม.ค. 22

ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์และครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียน รายละเอียดเอกสาร

ธ.ค. 04

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ชื่อโครงการ ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์และครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด

รายละเอียด

Older posts «

Visit Us On Facebook