Tsadmin

Author's details

Date registered: มิถุนายน 7, 2017

Latest posts

  1. ประกาศขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4 — กรกฎาคม 27, 2021
  2. ประกาศขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3 — กรกฎาคม 7, 2021
  3. ประกาศแนวทางการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา (ลดค่าเทอม) — มิถุนายน 30, 2021
  4. ประกาศขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 — มิถุนายน 24, 2021
  5. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์และครุภัณฑ์ห้องสมุด — มิถุนายน 17, 2021

Author's posts listings

ก.ค. 27

ประกาศขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4

ก.ค. 07

ประกาศขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3

มิ.ย. 30

ประกาศแนวทางการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา (ลดค่าเทอม)

รายละเอียด

มิ.ย. 24

ประกาศขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

มิ.ย. 17

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์และครุภัณฑ์ห้องสมุด

รายละเอียด

มิ.ย. 14

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องพิมสำเนาชนิดพ่นหมึก 4 สี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด

มิ.ย. 10

ประกาศขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

พ.ค. 24

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

ดูรายละเอียด

พ.ค. 24

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด

พ.ค. 21

ประกาศเรื่องการมอบตัวนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนโรงเรียนเดิม) ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด

Older posts «

Visit Us On Facebook