โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

แบบรายงานโครงการ 2557

เนื่องจากขณะนี้ถึงระยะเวลาที่จะต้องมีการรายงานความก้าวหน้าของโครงการที่ได้ทำในปีการศึกษา 2557
จึงขอให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในงานหรือโครงการรายงานผล รายละเอียดแบบฟอร์ม

 

 

 

 

 

ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 4 วิทย์-คณิต

ด้วยโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษามีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทย์-คณิต ปีการศึกษา 2558 จำนวน 40 คน ดูรายละเอียด

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2014 เวลา 07:33 น. )

 

ประกาศผลการสอบเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 อย่างไม่เป็นทางการปีการศึกษา 2557

เนื่องจากขณะนี้โรงเรียนได้ทำการสอบและจัดทำคะแนนเสร็จแล้ว จึงประกาศผลการสอบในระดับช้ั้น

ม. 1 และ ชั้น ม.4 ให้ทราบอย่างไม่เป็นทางการ โดยนักเรียนจะต้องมาตรวจสอบผลและรายงานตัว

ในวันและเวลาตามที่โรงเรียนกำหนด

ประกาศผลชั้น ม.1

ประกาศผลชั้น ม.4

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2014 เวลา 07:29 น. )

 

แบบฟอร์มโครงการสอน

แบบฟอร์มโครงการกำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

รายละเอียด

 

แบบฟอร์มการเขียนโครงการปี57

เนื่องจากงานแผนงานโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาได้กำหนดให้แต่ละงานได้เขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณเพื่อ
ใช้ในปีการศึกษา 2557 ดังรายละเอียด

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 7

อ่านหนังสือพิมพ์