โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบชั้นม.1

ตามที่ได้มีการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ประจำปีการศึกษา 2558
บัดนี้ได้มีการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ

รายละเอียด

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2015 เวลา 06:37 น. )

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบชั้นม.4

ตามที่ได้มีการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ประจำปีการศึกษา 2558
บัดนี้ได้มีการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ

รายละเอียด

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2015 เวลา 06:36 น. )

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนในโครงการภาคภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

ตามที่ได้มีการเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโครงการภาคภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบดังนี้

รายละเอียด

 

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 01:25 น. )

 

ประกาศผลการสอบโครงการภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.4 และม. 1 ปีการศึกษา 2558

ตามที่ได้มีการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโครงการภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 บัดนี้การสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นลงแล้ว จึ้งขอประกาศรายชื่อผู้
สอบคัดเลือกได้ดังนี้

รายละเอียด

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 04 มีนาคม 2015 เวลา 03:45 น. )

 

ประกาศผลการสอบนักเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต

ตามที่โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาได้รับสมัครนักเรียนและทำการสอบเข้าศึกษาต่อแผนการเรียนวิทย์- คณิต เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 แล้วนั้น
บัดนี้ขอประกาศผลการสอบนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก

รายละเอียด

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 05:15 น. )

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 9

อ่านหนังสือพิมพ์