โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

ประกาศผลการสอบวัดความรู้ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2557

ตามที่โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาได้จัดให้มีการสอบวัดความรู้ครั้งที่ 16 ของนักเรียนชั้น ป. 5 และ ป.6 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558 แล้วนั้น
บัดนี้ได้ทำการประมวลผลการสอบเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลดังนี้

รายละเอียด

แก้ไขล่าสุด ( วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2015 เวลา 08:44 น. )

 

สอบแข่งข้นทักษะทางวิชาการครั้งที่ 16

ด้วยโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาได้จัดให้มีการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2557 ให้กับนักเีรียนในระดับชั้นป 5 และ ป6 ขึ้นในวันที่ 18 มกราคมนี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  ไฟล์pdf

โหลดใบสมัคร ไฟล์pdf

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 06 มกราคม 2015 เวลา 01:09 น. )

 

ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 4 วิทย์-คณิต

ด้วยโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษามีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทย์-คณิต ปีการศึกษา 2558 จำนวน 40 คน ดูรายละเอียด

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2014 เวลา 07:33 น. )

 

แบบรายงานโครงการ 2557

เนื่องจากขณะนี้ถึงระยะเวลาที่จะต้องมีการรายงานความก้าวหน้าของโครงการที่ได้ทำในปีการศึกษา 2557
จึงขอให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในงานหรือโครงการรายงานผล รายละเอียดแบบฟอร์ม

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มโครงการสอน

แบบฟอร์มโครงการกำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

รายละเอียด

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 7

อ่านหนังสือพิมพ์